Uniform forenkler
hverdagen

”Spenningsfelt” omsatt i identitet for Fakultetet for kunst, musikk og design

Identiteten er en bærer av kaos og uttrykker uforutsigbarhet og friksjon.

Stortinget identitet

Knytter sammen tradisjon og fornyelse i enhetlig system

NSB Buss for tog

Fra kaos til fornøyde kunder gjennom tjenestedesign

Sjømat fra Norge har fått nytt opphavsmerke

Med den nye opphavsidentiteten tydeliggjør vi Norge som avsender og garantist for verdens beste sjømat.

Uniform er kåret til årets byrå i åpen klasse

Vi er best av alle de 53 rangerte byråene i kunnskap om merkevarer

Jernbanedirektoratets visuelle identitet

Gjenspeiler samfunnsoppdraget til nytt direktorat

NSB app

Design og bedre brukeropplevelse skaper rekord

Finnmark Rein

Stor suksess for ferskt reinkjøtt med prisvinnende identitet og pakningsdesign

Jernbaneverket

75 mill. kundeopplevelser og 130 konkrete tiltak

Meg Også-boken digitalisert

Når flere pårørende barn og unge med app

Norsk Tipping

Vi har forenklet Norges største nettbutikk

Øyriket på Helgeland

Tjenestedesign for ambisiøs satsing for en hel region

Oppland fylkeskommune

Tjenestedesign skaper nye opplevelser for langrennsturister

Ekebergparken

Identitet for Norges mest omtalte kulturpark

Lysebu

Ny identitet for et unikt møtepunkt