Laster neste case...

Jernbanedirektoratets visuelle identitet

Gjenspeiler samfunnsoppdraget til nytt direktorat

Jernbanedirektoratet ble opprettet 5. februar 2016 som følge av Regjeringens nye jernbanereform. Det nye direktoratet hadde behov for en visuell identitet som formidler oppgaven med å utvikle et bedre jernbanetilbud for alle.

Vi er veldig stolte av vår nye visuelle identitet. Logosymbolet er en fortolkning av direktoratets samfunnsoppdrag.

Elisabeth Enger, direktør, Jernbanedirektoratet

Direktoratets mandat er å utvikle jernbanen som del av det samlede transportsystemet i Norge, og skal sørge for at jernbanesektoren drives til det beste for de reisende, godstransporten og samfunnet. Vi har utviklet en identitet inspirert av koblinger mellom jernbanen og andre transportformer og til samfunn, byer og næring.

Vi skal skape flyt, koblinger og sømløse overganger for enkeltmennesker og bedrifter på tvers av ulike transportløsninger

Elisabeth Enger, direktør, Jernbanedirektoratet
Fortellingen om direktoratet ligger i symbolet, med tilleggsverdi i skinneprofilen i typografien, som sammen formidler Jernbanedirektoratets historie og samfunnsoppgave.

Logo

Jernbanedirektoratet får en sterk, symmetrisk og strengt konstruert logo. Direktoratet får ligge i senter, med kjernen i jernbanen, som premissleverandør for det samlede transportsystemet. Logoen skal gjøre jobben med å knytte sammen og skape koblinger mellom jernbanen, mennesker og næringsliv.

Navnetrekket i logoen tar utgangspunkt i jernbanens skinneprofil, selve bærebjelken i jernbanen. Dette er med på å ivareta det historiske perspektivet og samtidig som resten av den visuelle identiteten representerer noe nytt og moderne.

Typografi

Identitetens hovedfont er Theinhard med støttefonten Tiempos. Fontene skaper en motvekt til de slående fotografiene og grafiske elementene, og gir et balansert visuelt uttrykk.

Fargepalett

Primærfargene hentes fra en palett i sort og hvitt. For å bidra til at Jernbanedirektoratet skiller seg ut i sektoren, har vi valgt en kontemporær og moderne klar blåfarge som kontrast. Denne kombinasjonen gjør profilen både tydelige og lett gjenkjennelig.

Grafiske element

Mønsteret som er utviklet skal også lede tankene hen til linjene og koblinger i et samlet transportsystem. De grafiske elementene er en forenkling av linjer som skapes av spor, veier og skinner, for eksempel på et knutepunkt som Oslo S, sett fra et fugleperspektiv.

Foto

Foto er en viktig identitetsbærer for direktoratet. De skal fortelle de enkle historiene om direktoratet uten ord, særlig der det kan være krevende å nå gjennom med identitetselementene, for eksempel i sosiale medier.

På den ene siden har vi mennesker, representert gjennom reisende og ansatte i ulike bedrifter og bransjer, på den andre siden bilder av jernbanen og infrastrukturen.

Kombinasjonen av portretter og infrastruktur synliggjør direktoratets kundeorientering, og minner om hvor viktig det er å bygge fremtidens løsninger basert på innsikt og kundebehov.

Identiteten skal implementeres og tas i bruk fra det nye Jernbanedirektoratet offisielt er operativt den 1.januar 2017.