Laster neste case...

Lysebu

Ny identitet for et unikt møtepunkt

Lysebu i Holmenkollen er et hotell uten kjedetilknytning i den eksklusive delen av markedet. Dette er et marked der konkurransen i både inn- og utland er økende, og hotellet hadde behov for større synlighet og økt konkurransekraft.

En helhetlig og brukervennlig opplevelse

Den nye identiteten løfter frem den unike historien til Lysebu: den egenartede arkitekturen, eierskapet og rollen som kulturformidler. Lysebu fremstår som tilgjengelig og inviterende, i tillegg til å være noe for seg selv.

Resultatet er opp mot 50% økning i antall besøkende på nettsidene. Utenlandstrafikken har økt med flere hundre prosent, og det er nå like mange bookinger fra nettsiden i løpet av én dag som det tidligere var på en uke.

Den nye identiteten har også skapt stor intern stolthet.

Møtepunktet

Lysebu er omdefinert fra kurs- og konferansehotell til en arena der betydningsfulle møter mellom mennesker blir uforglemmelige. Vi lot dette være utgangspunktet for den nye identiteten.

Symbolet i identiteten forener to kontraster i én form, og representerer selve møtepunktet, og bruken av bilder speiler den historiske referansen i en nåtid. Den visuelle identiteten ble helhetlig gjennomført i alle kanaler med lysebu.no som viktigste kommunikasjonsflate.