Laster neste case...

Meg Også-boken digitalisert

Når flere pårørende barn og unge med app

I 2010 utviklet Oslo Universitetssykehus  «Meg også», en aktivitets- og loggbok til støtte for barn og unge som opplever sykdom i nær familie. For å møte barns medievaner i 2016, fikk Uniform oppgaven å overføre og videreutvikle innholdet i en app tilpasset lesebrett.

Vi i Uniform er opptatt av å utvikle produkter og tjenester som gjør en forskjell og håper at appen vil bidra til å bedre hverdagen litt for barn som står i en vanskelig situasjon

Tone Bergan, kreativ leder i Uniform

Digitalisering er en naturlig utvidelse av «Meg også» og har gjort det mulig å distribuere et verdsatt verktøy til enda flere fagpersoner, helseforetak og -institusjoner. En gratis app er også et mer relevant sted å nå og informere hovedmålgruppen mellom 12-16 år, enn tradisjonelle kanaler.

Personlig tilpasninger

I den digitale løsningen har vi videreutviklet brukeropplevelsen, lagt vekt på interaktivitet og personlig tilpasset innhold. Appen er utviklet som en dagbok der alle oppgaver blir loggført på en tidslinje, slik at brukerne enkelt kan se hvordan følelsene endrer seg over tid. Mulighetene for å utfolde seg kreativt gjør at appen kan brukes på ulike måter og skal gi lyst til gjentatt bruk. Lokal lagring av innhold og passordbeskyttelse skal også bidra til at brukeren opplever appen som mer relevant og personlig.

Videreutvikling på brukernes premisser

For å sikre at appen svarer på brukernes faktiske behov og ønsker, har utviklingen skjedd i tett samarbeid med Rådet for barn som pårørende og prosjektgruppen fra OUS. Interaksjon og funksjonaliteten er deretter brukertestet på barn og unge i målgruppen.

 

 

Illustrasjonene og de fire kapitlene fra den analoge boken ble videreført, og vi tilførte funksjonalitet som plattformen gir rom for, som for eksempel kamera. Vi ønsket å benytte den digitale flaten til å engasjere med lyd, animasjoner og kreative muligheter. I appen kan man derfor fritt skrive tekstinnlegg eller scrapbooke ved bruk av foto, tekst og tegninger i tillegg til å løse konkrete oppgaver. Appen inneholder også idébank, humørgenerator og skjønnlitterære noveller.

Ta kontakt for en prat om dine digitale tjenester.

Jan-Otto Jacobsen

+47 4801 4047

jan-otto@uniform.no