Laster neste case...

OBOS

Tydeligere identitet og nettsider for Norges største boligforvalter

OBOS er en medlemsorganisasjon med over 300 000 medlemmer. Siden 1930-tallet har de skaffet sine medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. OBOS er også Norges største boligforvalter og er i dag representert i flere byer i Norge.

Med en visuell identitet som begynte å dra på årene, stadig flere selskaper, tjenester og produkter, samt ulike leverandører hadde OBOS behov for å utvikle en mer moderne, tydeligere og helhetlig visuell identitet som på en bedre måte reflekterte det virksomheten står for.

Med utgangspunkt i former i logosymbolet og et bykart utviklet vi et visuelt konsept. Dette gir stor fleksibilitet og variasjonsmuligheter. Konseptet kan tas ut på en rekke ulike måter samtidig som det skaper gjenkjennelighet på tvers av flater.

 

Identiteten er tatt ut og levendegjort i fysiske rom, skilting, på trykte og digitale flater.