Laster neste case...

Øyriket på Helgeland

Tjenestedesign for ambisiøs satsing for en hel region

Foto: Hanne Pernille Andersen Rettigheter: Sør-Helgeland Regionråd

Helgelandskysten, med sin verdensarvstatus, skal ta posisjon som et sykkel- og kajakkmekka i verdensklasse. Med denne nye reiselivsstrategien hadde Sør-Helgeland Regionråd og reiselivsbedriftene behov for å kartlegge utfordringer og mulighetene til å realisere ambisjonen.

Foto: Hanne Pernille Andersen Rettigheter: Sør-Helgeland Regionråd

Øyriket oppstår

I dette prosjektet har vi brukt tjenestedesignmetodikk som verktøy for innovasjon. Et mulighetsstudium med kundereise, merkeplattform og visuelt konsept tok oss fra en åpen problemstilling til å konkretisere posisjonen til reiselivet på Helgeland som «Øyriket på Helgeland».

Vi utviklet innovasjonsløsninger som møter ulike behov lokalt og rundt om i hele regionen, og fyller begrepet Øyriket med innhold. Dette bidrar til å profesjonalisere reiselivssatsingen i regionen, og styrke den i konkurransen med andre destinasjoner i Norge.

 

Tjenestedesign avdekker satsningsområder

Kartlegging av kundereisen bidro til å forstå hva regionen bør satse på og hvorfor. Løsningen ble å løfte ut kjerneproduktene reiselivet skal satse på. Vi utarbeidet forslag til både forbedringer og fornyelser av reiseopplevelsene bl.a. gjennom nye reiselivsprodukter, -tjenester og møteplasser, for å sikre at den reisende føler seg ivaretatt fra ankomst til avreise.

Tiltak på land og til vanns

Et eksempel på hva kundereisen avdekket, var behovet for et nav for reiselivet i regionen. Vi gjorde Brønnøysund til et naturlig startpunkt for opplevelsen, med en plan for utvikling av et eget bygg dedikert til å knytte turistene, reiselivet og lokalbefolkningen tettere sammen.

 

 

Himmelske og naturlige fortrinn

Som turistattraksjon skal Øyriket skape nye opplevelser i unike omgivelser, og samtidig formidle regionens historie. Virkemidlene i det visuelle konseptet løfter frem de naturlige fortrinnene Øyriket har, og knytter sammen verdensarven og naturopplevelser.

Både posisjonen og den visuelle identiteten bygger på det store antallet øyer i regionen: Med sine 10045 øyer, holmer og skjær finnes 10045 muligheter og unike historier for sykkel- og kajakkentusiaster. Ulike pakkeprodukter settes sammen for å gi besøkende i ulikt modus genuine og tilpassede opplevelser.

 

 

Foto: Torbjørn Ekelund Rettigheter: Sør-Helgeland Regionråd

En pågående prosess

Merkevaren Øyriket er nå etablert, og levendegjøringen av tiltak er i gang og fortsetter utover året 2016.