Laster neste case...

Statens Vegvesen

Tydeligere identitet

Helhetlig visuelt uttrykk

Med et visuelt profilprogram fra 2003 hadde Statens vegvesen behov for å fremstå mer oppdatert gjennom et friskere uttrykk. De ønsket å revitalisere sin grafiske profil og en visuell verktøykasse som skulle bidra til et friskere, mer oppdatert og helhetlig visuelt uttrykk.

Gjennom den nye profilen ønsket Statens vegvesen å fremstå som en åpen og brukerorientert kompetanseorganisasjon, som med omtanke for mennesker og miljø, arbeider for at trafikanter skal komme trygt og effektivt fram. Det uttalte kommunikasjonsmålet «Trygt fram sammen» skulle gjenspeiles i det visuelle designprogrammet.

Det var viktig å beholde gjenkjennbarhet gjennom navn og logo. Den nye profilen rendyrker en enkel frittstående diagonal form. Satt sammen på like måter gir det mange muligheter og en skalerbarhet for etatens mange kommunikasjonsflater. Vi har forenklet fargepalletten ved å fjerne forløpningene samtidig som bruk av hvitt gir et luftigere og lettere uttrykk.

Vi er meget fornøyd med problemløsning underveis og målrettet samarbeid ga ønskede resultater. Vi er generelt meget godt fornøyd med sluttproduktet.

Sissel Faller, Kommunikasjonsdir. Statens Vegvesen