Laster neste case...

Vi setter mennesker i sentrum og bruker design som strategisk virkemiddel for å skape bedre kundeopplevelser.

Helhetlig syn med mennesker i sentrum

Vår motivasjon ligger i å skape gode kundeopplevelser, som betyr mye for mange. Vi setter mennesker og brukerbehov i sentrum når vi utvikler nye tjenester og merkevarer. Vi har et 360 graders perspektiv og tenker helhetlig på tvers av flater. Både fysiske og digitale.

 

Skalerbare prosesser

I Uniform søker vi først å forstå, før vi skaper. Vi har utviklet en skalerbar arbeidsprosess for å løse alt fra komplekse problemstillinger til enklere, tydelig definerte oppgaver. Prosessen er iterativ med hyppig prototyping og testing, og vi trives best med samskaping og bred involvering underveis.

 

Fasene

Vi legger opp prosessen ut fra det som er mest hensiktsmessig for hvert enkelt prosjekt. Kan vi gjøre en fase mindre fordi vi innehar mye innsikt og kunnskap fra før, gjør vi det.

Under hver av disse fasene har vi utviklet ulike kreative teknikker og verktøy vi benytter avhengig av hva oppgavene består i.

Vi starter med å identifisere rammer, ambisjonsnivå, mål, suksesskriterier, ressurser, deltakere i prosjektet og potensielle utfordringer.

I innsiktsfasen gjennomfører vi eksempelvis kvantitative og kvalitative undersøkelser, fokusgrupper, brukerstudier, kundereiser og dybdeintervjuer.

Strategi og konseptfasen kan inneholde merkeplattform, navn, strategi for tjenesteutvikling, digital strategi, visuelle og digitale konsepter.

Design og utvikling kan romme utvikling av visuelle identiteter, prototyping og testing, utvikling av digitale løsninger og utvikling av ulike tjenester.

Levendegjøring inneholder implementering av løsninger, både internt og eksternt og på tvers av flater.

Effekt og evaluering inneholder effektmålinger og evaluering av måloppnåelse og prosessen.

Kompetansen vår

Vi er et tverrfaglig miljø av dedikerte spesialister som drives av å skape en viktig forskjell.

 

Innsikt

Prosessledelse

Tjenestedesign

Interaksjonsdesign

Grafisk design

Forretningsutvikling

Innovasjon

Merkestrategier

Digitale løsninger

Visuelle identiteter

 

 

 

Kan vi hjelpe deg til å skape bedre opplevelser ?

Kontakt Jan-Otto Jacobsen

jan-otto@uniform.no

Tlf: (+47) 480 14 047