Uniform

Meny

”Spenningsfelt” omsatt i identitet for Fakultetet for kunst, musikk og design

Identiteten er en bærer av kaos og uttrykker uforutsigbarhet og friksjon.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen skal være en toneangivende internasjonal arena for kunstnerisk forskning og utdanning.

I utviklingsløpet ble skolen sammenslått med Griegakademiet og innlemmet i Universitetet i Bergen under Fakultet for kunst, musikk og design. At fakultetet fikk beholde den visuelle identiteten, lå som en premiss i prosessen.

Ved å  tørre å dyrke spenningsfeltet, ønsker skolen å signalisere at de er et reflekterende og uredd fakultet, med rom for nære møter – og takhøyde for kraftutbrudd. Et skjerpende fakultet, for samfunn, fag og mennesker.

En modig oppdragsgiver, et sterkt konsept og en helhetlig gjennomført identitet har gitt følgende utmerkelser:

– Gull i Gullblyanten Identitet 2016
– Gull i European Design Award Branding, integrated identity 2017
– Bronsjeløve i Cannes Lion Design 2017

Se hva andre skriver om dette:

Kampanje

Kreativt Forum