Uniform

Meny

Uniform utvikler ny opphavsidentitet for Norges sjømatråd

Uniform vant oppdraget basert på en case der opphavsmerking ble foreslått som løsning på en kompleks problemstilling.

Etter en prosess med flere involverte byråer, valgte Norges sjømatråd å gå videre med Uniform. Mandatet fra Nærings- og fiskeridepartementet er å øke verdien av norsk sjømat gjennom opphavsmarkedsføring i et globalt perspektiv, og Uniform skal utvikle designsystem der merket og identiteten skal bidra til å fremme Norge som verdens beste sjømatnasjon overfor sluttbrukere i mer enn 140 land.

Les mer i Kampanje-artikkelen.