Bevegelig og levende visuell profil

Animajson av bokstavene a, b og c på mørk blå bakgrunn og lille tekst.
Foto av notatbøker for reklamebyrået Hyper. Det ligger en gul bok med lilla logo nederst, og en lilla bok med gul logo øverst. Bakgrunnsfargen bak bøkene er petroleumsblå.
3 smarttelefoner med innhold fra nettsiden til reklamebyrået Hyper. De ligger på lilla bakgrunn.
Typografi som viser alfabetet i Hyper sitt visuelle uttrykk.
Fire ikoner som er designet for reklamebyrået Hyper. Bakgrunnsfargen er gul, mens ikonene er lilla.