Marianne som utvikler visuell identitet
Christian tester mobil tilpasning av nettside
Frøydis tegner en illustrasjon på sin Ipad
Portrettfoto av Hege Mykkeltveit

Hege Mykkeltveit

Lead designer & rådgiver

Portrettfoto av Nilske Passmann

Nilske Passmann

Byråleder

Portrettfoto av Cathrine Pangopoulos

Cathrine Pangopoulos

Lead designer & rådgiver

Portrettfoto av Marianne Sæther

Marianne Sæther

Senior designer

Portrettfoto av Frøydis Hanssen-Bauer

Frøydis Hanssen-Bauer

Senior designer

Portrettfoto av Christian P. Eliassen

Christian Phillip Eliassen

Designer

Foto av 3 designere som diskuterer skisser som henger på en vegg.
Foto fra kafeen til Mesh, Cathrine sitter på en stol og ser mot kamera. Frøydis står og Nilske sitter, i bakgrunnen.
Frøydis tegner logoskisser for Classic Norway Hotels på papir foran skjerm.