Finnmark Rein

Foto av pakningsdesign for Finnmark Rein. På et rustikk trebord ligger det seks hvite pakninger med ulikt innhold av reinskjøtt. Ved siden av pakningen ligger det en pepperrot, noen laurbærblad, sopp, poteter, gulrøtter og litt urter.
Bilde som viser illustrasjonsstilen til Finnmark Rein sin visuelle profil. Det vises illustrasjon av ulik type lav, et norgeskart med markering over reinsdrifsområder og en rein.
Logoen til Finnmark Rein i svart, på hvit bakgrunn.
Foto av en flokk med rein
Foto av en hvit iPad som ligger på et trebord. På skjermen vises nettsiden til Finnmark Rein.
Foto av to hender som holder et utfoldet hefte med informasjon fra FInnmark Rein om området reinen har beitet, hvem som er reineier og historien bak.
Forside på oppskriftshefte for Finnmark Rein. På heftets forside er det bilde av en tallerken med en matrett bestående av reinkjøtt, sopp, potet og tyttebær.
Oppslag i oppskriftsheftet til Finnmark Rein. På oppslaget ser man et foto av rein i forflytning, på Finnmarksvidda.
Foto av et oppslag i brosjyre for Finnmark Rein. På oppslaget er det et sort-hvitt foto av en reineier på snøskuter, og i layouten er det lagt et sitat i stor tekst oppå.
«I portretter og sitater løftes reindriftsutøverne frem. De har unik kunnskap som er avgjørende for kvaliteten på produktene.»
Foto av reinsdyr på FInnmarksvidda.