NVE

Foto av en flaggstang med et stort, hvitt, flagrende flagg med NVE sin logo i rødt og grått.
Før og etter gif av NVE transformasjon.
Animasjon av det grafiske elementet i NVE sin visuelle profil.
Infografikk som beskriver hvorfor NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sitt grafiske element ser ut som de gjør. Det er en et rødt rektangel som overlapper ett grått rektangel.
Visualisering av en skjerm med NVE (Norges vassdrags- og energidirketorat) sin PowerPoint presentasjonsmal på.
Visualisering av en skjerm med NVE (Norges vassdrags- og energidirketorat) sin PowerPoint presentasjonsmal på.
En grupper ikoner i NVE sin profil
Ikoner av vindkraft, elektrisitet og drone
Fire hvite kopper med budskap i NVE sin kampanje om klarspråk.
Vi utviklet konsept og design for direktoratets interne kampanje for klarspråk. Den gjenkjennelige røde streken belyser formuleringer eller ord som gjør språket utydelig.
Kontor med et møteromsområde. På en stor trevegg henger en innrammet plakat om klarspråk i NVE. Innholdet viser en plakat med en lengre tekst, hvor det meste er streket over og det som står igjen er "søknad godkjent".
Oppslag i en papirbrosjyre om klarspråk. Typografi som er utformet som en labyrint, og det står "uklart".
Oppslag i en papirbrosjyre om klarspråk.
Forside fra papirbrosjyren om klarspråk. Brosjyrens tittel er "Slik skriver vi i NVE".