Reflecto

Visualisering av et stempel med Reflecto sitt logosymbol
Reflecto logoer, stående og liggende variant
Utdrag fra presentasjonsmal og nettside til Reflecto, det er et foto av vannkrusninger og teskten "Reflecto bidrar til nye perspektiver.

Reflectere (latin) – bøye tilbake, bidra til perspektiver, tenke over, analysere, tolke, betrakte, vurdere, speile, gjenspeile, representere, gi inntrykk av, utforske, undersøke, overveie.

Foto av tre kollegaer som sitter rundt et møtebord og diskuterer. To av møtedeltakerne, en mann og en kvinner, har uskarp fokus med ryggen mot kamera, mens i midten av de er fokuset på deres kvinnelige kollega som smiler.
Abstrakt foto av vann
Reflecto nettside vist på desktop, tablet og mobil
Konferansemappe fra Reflecto i grått.
To stabler med visittkort fra Reflecto.
Papirblokk fra Reflecto, liggende på grå bakgrunn.
Foto av to kvinner som sitter og jobber foran hver sin dataskjerm. Kvinnen nærmest kamera er uskarp og ser mot sin kollega som sitter og smiler.
Fasade av bygning
Visittkort fra Reflecto.
Refleksjon av kontorlandskap hvor en kvinne går gjennom rommet.
Oversikt over Reflecto sin designmanual