WCTE

Fonten 'Formular' valgt for WCTE
Fargepalett for WCTE
NeNettsidedesign for WCTEttsidedesign for WCTE
Nettsidedesign for WCTE vist på mobil
Bannerdesign og brosjyfolder for WCTE
Bakside av broskjyrefolder med bilder av arkitekturprosjekter
Sammensatt foto av forside på program for WCTE og arkitekturprosjektet 'Fordypningsrommet Fleinvær' fav Pasi Alto
oppslag av innside program for WCTE som viser keynote speakers og arkitekturprosjekter
Tøynett designet for WCTE sammen med et bilde av et arkitekturprosjekt