Årets Leverandør til Uniform

Festpyntede mennesker oppstilt på en snøkledd trapp foran et hotell