Infografikk vist på mobilskjerm. Grafikken viser tall fra norsk naturindeks 2020.
Kontaktskjema

Eller ta kontakt:

Portrettfoto av Hege Mykkeltveit

Hege Mykkeltveit

Lead designer & rådgiver

Oppslag i brosjyre som viser redaksjonell design og infografikk om økosystemer i ferskvann
Bilde av oppslag med redaksjonell design fra B2Holdings årsrapport