Rapportforside på DNB-bakgrunn
Kontaktskjema

Eller ta kontakt:

Portrettfoto av Cathrine Pangopoulos

Cathrine Pangopoulos

Lead designer & rådgiver

Rapportforside på DNB-bakgrunn
Magasineforside for Oslo MET. Hovedoverskriften er "Bli noe som betyr noe", og illustreres med et foto av en smilende jente med langt, mørkt hår.
Oppslag som viser redaksjonell design for studiemagasin Oslo Met
Rapportforside for miljødirektoratet
Oppslag i brosjyre som viser redaksjonell design og infografikk om økosystemer i ferskvann
forside av årsrapport og kvartalsrapport
Bilde av oppslag med redaksjonell design fra B2Holdings årsrapport
Magasinforside for Classic Norway Hotels magasinet
Magasinoppslag med redaksjonell design for Classic Norway Hotels magasinet
Foto av et oppslag i brosjyre for Finnmark Rein. På oppslaget er det et sort-hvitt foto av en reineier på snøskuter, og i layouten er det lagt et sitat i stor tekst oppå.
Foto av et oppslag i oppskriftsheftet til Finnmark Rein. På oppslaget ser man et foto av reinskjøttbasert matrett på en hvit tallerken.
Foto av årsrapport fra 2017 for Norske tog