Rapportforside på DNB-bakgrunn
Rapportforside på DNB-bakgrunn
Magasineforside for Oslo MET. Hovedoverskriften er "Bli noe som betyr noe", og illustreres med et foto av en smilende jente med langt, mørkt hår.
Oppslag studiemagasin Oslo Met
Oppslag i brosjyre som viser infografikk om økosystemer i ferskvann
forside av årsrapport og kvartalsrapport
Bilde av oppslag fra B2Holdings årsrapport
Magasinoppslag for Classic Norway Hotels magasinet
Foto av et oppslag i brosjyre for Finnmark Rein. På oppslaget er det et sort-hvitt foto av en reineier på snøskuter, og i layouten er det lagt et sitat i stor tekst oppå.
Foto av et oppslag i oppskriftsheftet til Finnmark Rein. På oppslaget ser man et foto av reinskjøttbasert matrett på en hvit tallerken.
Foto av årsrapport fra 2017 for Norske tog