Vi bruker design som strategisk verktøy for å skape betydningsfulle endringer – for kundene våre, for samfunnet, og ikke minst for enkeltmennesker.